Πυράντοχες πόρτες

   Ο  "Κανονισμός προστασίας νέων κτιρίων" επιβάλλει την ύπαρξη πυροπροστατεύομενων διαμερισμάτων και οδεύσεων διαφυγής σε όλα τα νέα κτίρια (κατοικίες, ξενοδοχεία κτλ.). Οι πυράντοχες πόρτες χαρακτηρίζονται από τον δείκτη πυραντίστασης, ο οποίος κατά περίπτωση αφορά την ακεραιότητα, την ικανότητα μόνωσης της πόρτας καθώς και την ικανότητα απομόνωσης του καπνού.

   Η εταιρεία  μας διαθέτει πιστοποιημένες πυράντοχες πόρτες τυποποιημένων διαστάσεων και ειδικών διαστάσεων κατά παραγγελία, με δείκτη πυραντίστασης από 60 έως 180 λεπτά, κατάλληλες για κάθε χρήση και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση της πυράντοχης πόρτας καθώς και τις επιπρόσθετες εργασίες για την δημιουργία πυροπροστατευόμενων διαμερισμάτων.