Συστήματα Πυρανίχνευσης/Ανίχνευσης αερίων και Αναγγελίας Πυρκαγιάς

   Ένα σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς περιλαμβάνει ειδικούς ανιχνευτές (ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα κομβία (μπουτόν), τα οποία επιτρέπουν τόσο την αυτόματη όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος. Σκοπός του συστήματος είναι η μετάδοση στον ελάχιστο χρόνο αξιόπιστου σήματος συναγερμού που θα κινητοποιήσει τη διαδικασία εκκένωσης της εγκατάστασης και επέμβασης της ομάδας πυροπροστασίας.

   Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πυρανίχνευσης, σχεδιάζει και μελετά συστήματα πυρανίχνευσης ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας κάθε εγκατάστασης.

Εγκαθίστανται συστήματα όλων των σύγχρονων τεχνολογιών όπως:

  • Διευθυνσιοδοτούμενα αναλογικά συστήματα
  • Συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης
  • Συστήματα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων και αερίων που μπορούν να δημιουργήσουν εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
  • Συστήματα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία αέρα
  • Ειδικών ανιχνευτικών συστημάτων

 

   Πολιτική της εταιρείας μας είναι να παραδίδει στο χρήστη "ανοιχτά" συστήματα όπου το λογισμικό προγραμματισμού είναι διαθέσιμο στο χρήστη προκειμένου αυτός να μπορεί να επεκτείνει και να τροποποιεί την εγκατάστασή του χωρίς να προσδένεται στο άρμα κάποιου "αποκλειστικού" προμηθευτή.

Τα συστήματα μπορούν να διασυνθεθούν με το σύστημα τηλεμετρίας της εταιρείας μας για εξ΄αποστάσεως παρακολούθηση και σύντομη αποκατάσταση βλαβών.