Ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού

Η εταιρεία μας αναπτύσσει λογισμικό για:

  • Αυτοματισμούς
  • Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και βάσεων δεδομένων
  • Διαδραστικών προσομοιωτών γεωγραφικής τρισδιάστατης απεικόνισης και ρομποτικών συστημάτων
  • Εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου